فرم استخدام

لطفا فرم استخدام بازاریاب زیر را با دفت پر کنید، بعد از بررسی فرم با شما تماس گرفته می‌شود.

گزینه‌های ستاره دار را پر کنید.

شرایط استخدامی

  • به یک نفر آشنا به کامپیوتر و شبکه های اجتماعی.
  • دارای تحصیلات دانشگاهی.
  • دارای فن بیان قوی و فعال نیاز مندیم.
  • کار به صورت آزاد می‌باشد
  • نوع کار میدانی
  • دانشجو پذیرفته می‌شود

""
1
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
رشته تحصیلی
سال تولد
فیلد شغلی مورد نظر
توضیحاتدر رابطه با سابقه کار خود توضیح دهید
0 /
Previous
Next